PRÁVNÍ USTANOVENÍ, PODMÍNKY UŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Opella Healthcare Czech s.r.o. patřící do skupiny Sanofi CHC Group (dále už jen "Sanofi CHC") udržuje tuto Internetovou stránku (dále už jen "Internetovou stránku") pro vaše osobní potěšení, informovanost, vzdělávání a komunikaci. Budeme rádi, pokud si ji prohlédněte.

Seznam přímých odkazů na oddíly:

  1. Duševní vlastnictví
  2. Povaha informací
  3. Odkazy na jiné stránky
  4. Informace o zpracování osobních údajů
  5. Omezení odpovědnosti
  6. Dostupnost stránek
  7. Rozhodné právo a jurisdikce
  8. Právní ustanovení
  9. Hosting
  10. Poděkování

Tato část webových stránek obsahuje podmínky užití, které se vztahují na každého uživatele internetu, který tyto webové stránky navštíví, otevře, prohlíží, zobrazuje nebo k nim, resp. K jejich obsahu jinak přistupuje (dále jen „přístup“). Při jakémkoliv přístupu na tyto webové stránky se zavazujete tyto podmínky užití bez výjimky dodržovat. Protože se podmínky užití webových stránek mohou kdykoliv měnit bez předchozího oznámení, doporučujeme Vám, abyste je pravidelně kontrolovali.

Váš přístup na stránky www.magneb6.cz (dále jen „Stránky“) se řídí následujícími podmínkami a pravidly. Svým přístupem na Stránky potvrzujete, že budete níže uvedené podmínky a pravidla bez výjimky dodržovat a řídit se jimi.